Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den nya världsåterlösningen eller den verkliga vägen till världsfreden  2401. Att människor med dessa underutvecklade stadiers handlingar blivit betraktade som "förbrytare" beror alltså på betraktarnas totala okunnighet eller bristande förmåga att bedöma vad de bevittnar i dessa handlingar. Och det är detta som är orsaken till världens ragnarök eller domedagstillstånd, såväl i fråga om nationernas eller staternas inbördes förhållanden eller förhållandena man och man emellan. Och det var just denna människornas okunnighet och felaktiga inställning till sina fiender som Kristus med sin gudomliga levnadsart avslöjade på Golgata kors, när han där uppenbarade den fullkomliga kärleken, vilken omfattar såväl fiende som vän. Mitt under sitt ohyggliga lidande på korset ropar han till sin himmelske Fader och ber för sina bödlar: "Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra". Det är efterlevnaden av denna inställning till fienderna som utgör den nya världsåterlösningen och därmed världens frälsning eller den absolut enda säkra vägen till världsfreden.
      Och nu skall vi här i de följande analyserna visa, hur livet självt uppenbarar denna levnadsart, som är i kontakt med den högsta livslagen och som just gäller för den livsepok som jordens människor står i begrepp att träda in i.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.