Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den fysiska tillvarons nödvändighet  2414. Det är förvärvandet av den här beskrivna upphöjdheten som är målet för de levande väsendenas genomlevnad av hela det fysiska tillvaroplanet. Det är slutfacit av allt som sammanfattas under begreppet utveckling. Utan denna genomlevnad av det fysiska tillvaroplanet - alltifrån de första späda mineralskapelserna och genom växt- och djurtillvaron fram till den jordiska människotillvaron - skulle det levande väsendet aldrig någonsin kunna bli medvetet i kosmos, universum, Gudomen eller den eviga världsbilden.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.