Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

De mest graverande följderna av mänsklighetens okunnighet och primitivitet på det psykiska, kosmiska och moraliska området  2432. Men det är absolut inte denna, den sanna kristna världsmoralen, som vi i dag ser praktiserad som de så kallade "kristna staternas" moral och beteende. Jämförd med den verkliga och sanna kristna världsmoralen, som är identisk med universums grundton, kärleken, och därmed är ett med Guds medvetande och handlande, sådant det förkunnades och praktiserades genom världsåterlösaren Jesu Kristi levnad, så visar sig den i dag praktiserade kristendomen i utomordentligt stor utsträckning som orubblig hedendom. Därför är den helt ur stånd att frälsa världen. Krig och blodsutgjutelser, nöd och elände, religiös självdyrkan och intolerans råder ständigt inom den, även om den på många sätt verkligen har kunnat skapa mycket gott för människorna. Den tycks ännu inte alls kunna skilja mellan vad som är sann kristendom och vad som är orubblig hedendom. Den verkligt kristna eller kosmiska världsmoralen i renodlad form tillhör ett utvecklingsstadium som allmänheten långt ifrån har uppnått. Jordens människor har ännu inte blivit kristusväsen eller kosmiskt födda buddhaväsen, men de har heller inte ännu förstått, vad en verkligt kosmiskt född Kristus eller Buddha eller den verkligt fullkomliga eller färdiga människan som Guds avbild är. De känner absolut inte till den inre, djupaste själsliga och andliga struktur som höjer människans livsinställning upp till en sådan kärlekens sfär eller zon som gör henne till ett med Gud. Den är för dem en till synes ouppnåelig utopi. Ja, en utomordentligt stor mängd människor skall rent av förakta och kanske bekämpa analyserna, vilka visar på den väsentliga skillnaden mellan den fullkomliga människans och det fullkomliga djurets innersta kosmiska struktur genom att låta bådadera framträda i renodlad form. Men liksom huvudparten av våra dagars kulturmänniskor inte kan förstå, vad som ligger till grund för de så kallade "förbrytarnas" speciella beteenden, så kan de inte heller förstå, vad som ligger till grund för den fullkomliga människans inställning. Det är därför som de, i värsta fall, straffar och avrättar dessa "förbrytare", liksom det var detta som fick dem att korsfästa Kristus och förfölja de första människorna som accepterade hans realistiska visdom och sökte införa den i sitt sätt att leva. Och här finner vi de mest graverande följderna av mänsklighetens okunnighet på det psykiska området. Dessa följder utgör i verkligheten en primitivitet i den samlade mänsklighetens psyke som är så omfattande att den måste betecknas som en dödlig sjukdom. Den får mänskligheten att sabotera stora delar av sin egen organiska, fysiska kropp (människoorganismerna). Alla krig, alltifrån de stora världskrigen och ned till de minsta små grälen enskilda människor emellan, är utan undantag sabotage mot väsen och företeelser och kan inte undgå att i mänsklighetens fysiska och psykiska struktur efterlämna motsvarande dödssjuka områden. Det är alla dessa sabotage med ty åtföljande dödssjuka områden som utgör det vi kallar "domedag" eller "ragnarök". Och så länge denna utomordentligt stora okunnighet och primitivitet på det psykiska eller andliga området i mänsklighetens dagliga liv består, kommer denna mänsklighet inte att få uppleva den verkliga, bestående fred på jorden som är bebådad genom julevangeliet och som den av hela sitt hjärta så innerligt önskar.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.