Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Orsaken till det stora ragnarök eller det helvetestillstånd som jordens människor lever i  2451. Här står vi alltså inför en mänsklighet som utgöres av människor som befinner sig på de mest skilda utvecklingsstadier och som därmed till sin natur är helt olika och har olika livsinställningar. Dessa människor har därför stundom helt motsatta uppfattningar om vad som är verklighet. Orsaken till det stora ragnarök eller det helvetestillstånd som människorna lever i, är alltså enbart denna: att de inte förstår sin egen verkliga och absoluta ödessituation. De tror i många fall att allt det onda eller de olyckliga tillstånd som eventuellt råder i deras öde, beror på deras medväsen. När någon människa utsätter dem för obehagligheter eller ett ont av något slag, så förstår de inte att de själva är den djupaste orsaken till detta onda. De tror att den människan som utsätter dem för det onda är den verkligt skyldiga. Men varken hon eller någon annan kan överhuvud taget utsätta ett väsen för något annat ont eller gott än det som väsendet självt genom sitt handlande tidigare har utlöst orsaken till. Ingen kan vara den absoluta orsaken till andras olyckor eller lidanden. Varje levande väsen är sålunda sitt eget ödes första orsak.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.