Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den ödeskontroll, i kraft av vilken Kristus kunde säga att till och med alla våra huvudhår är räknade  2452. Att en människa mer eller mindre lever i ett olyckligt tillstånd eller öde beror, som tidigare nämnts, på den totala okunnigheten om ödesdaningens verkliga struktur och hennes eget psykes elektriska eller andliga struktur. Det är denna andliga eller elektriska struktur som automatiskt gör att varje väsen just får uppleva verkningarna av sitt handlande i form av öde eller återgäldning. Samma elektriska struktur sörjer således för att man är skyddad mot ett sådant ont som man inte själv på något vis kan nännas utsätta andra för. Det onda man åsamkar andra är man i längden absolut inte skyddad mot. Förr eller senare kommer man att drabbas av vedergällningen. Och vi ser, hur alla oinvigda jordmänniskors öde i utomordentligt hög grad består i upplevelsen av återvändande verkningar av onda handlingar, begångna i förfluten tid, antingen i nuvarande liv eller i tidigare inkarnationer eller liv. Varje väsens livsstruktur eller öde står alltså under en enastående, allomfattande kontroll. Det är inte så märkvärdigt att världsåterlösaren Kristus kunde säga att till och med våra huvudhår är räknade. Det ligger inte alls någon överdrift häri. Och här kan vi tillägga att vartenda litet sandkorn på havsstranden står under samma gudomliga kontroll och kan aldrig någonsin skiljas från denna. Om blott ett enda litet dammkorn kunde placera sig slumpmässigt, skulle hela världsalltet vara i olag, ja det skulle inte ens finnas något som hette "levande väsen", inte något som hette "medvetande". Vårt jag skulle finnas till, men det skulle aldrig någonsin ha fått uppleva sig självt. Vi skulle vara ett evigt omanifesterat "något som är". Det skulle inte finnas något universum eller överhuvud någon kunskap om någonting. Det vi i dag känner till som världsalltet, solar och stjärnsystem, fyllda av liv, manifestationer och skapelser, skulle blott existera som ett evigt "intet".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.