Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den högsta elden  2471. De här ovan nämnda överträdelserna kan inte människorna ställas till ansvar för. De kan omöjligt manifestera ett utvecklingsstegs lagar och levnadssätt som de ännu inte vuxit upp till. Ett medvetandetillstånd som de inte har kan de omöjligt praktisera. Människorna har visserligen en uppsjö av erfarenheter angående "det ondas" verkningar och har även till följd av sina lidanden börjat utveckla det humana sinnet, den ovan nämnda medlidandeförmågan, men detta är absolut inte nog, och det kan aldrig skapa den verkliga freden i världen. Teoretiskt och erfarenhetsmässigt vet människorna utmärkt väl vad som i verkligheten är "ont" och vad som i verkligheten är "gott". Men detta vetande har ingen värme. Det är i sig självt kallt som is. Om det inte funnes någon särskild, kärleken befordrande organisk struktur, skulle livet eller tillvaron trots allt vara totalt utan mening, vara absolut utan verklig glädje och livslycka. Denna organiska struktur, som utgörs av "den högsta elden", är vi sedan länge förtrogna med genom Livets bok. Vi skall därför inte här gå in i några särskilda detaljer i fråga om denna elds yttre analyser utan endast visa, hur den förnims i väsendets inre samt vilka yttringar, i form av kulminerande kärlek till allt och alla, som därav följer i väsendets levnadsart.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.