Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den begynnande skillnaden mellan djur och människor  2487. En människa på detta stadium skilde sig i sitt levnadssätt inte mycket från djuret. Och dock var hon inte ett renodlat djur. Hon började få den fulländade upprätta gången. Hennes kroppsform och ansiktsuttryck började få en finare form än djurets. Men det som framför allt visade, att hon nu hade börjat bli ett annorlunda väsen, var hennes medvetandes begynnande överlägsenhet över de andra djuren. Hon började få mentala egenskaper som djuren absolut inte hade. Vid sidan av sin från djurriket nedärvda och ännu starkt dominerande instinkt började människan få intelligens. Och därmed blev hon de i övrigt högt utvecklade djuren snabbt överlägsen. Och vi känner redan till hur denna utveckling av människan har fortsatt ända upp till våra dagar och att nutidens människor inte endast har blivit djuren överlägsna, utan även blivit materien och därmed i viss mån naturen överlägsna. Jag behöver inte här gå närmare in på de i förhållande till djurets manifestationsförmågor så fenomenala mänskliga manifestations- och skaparförmågorna, då dessa ju sedan länge är allmänt kända fakta. Det är alltså en utomordentligt stor skillnad mellan den jordiska människan och det verkliga djuret. Den stora skillnaden i dag ligger i vad människan med dessa fenomenala förmågor kan prestera och som gjort henne till materiens och djurets herre. Hon har fått ett medvetande som överallt kan betvinga djuret och som kan behärska miljontals hästkrafter från materiens dolda värld. Här behöver man alltså inte ta miste på vad som är jordisk människa och vad som är djur.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.