Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad det är som gör djuret till människa  2491. Vad är det då som gör att djuret blir människa och att människan blir djuret så kolossalt överlägsen? Ja, här måste vi återkomma till den högsta elden. Från tidigare avsnitt av Livets bok vet vi redan att denna eld är beteckningen för det absolut största och allomfattande huvudorganet i det levande väsendets struktur och i skapandet av dess livsupplevelse. Vi vet således att denna eld befordrar det levande väsendets livsupplevelse med hjälp av de två generalorganen: den feminina polen och den maskulina polen. Vi vet att dessa båda poler är tillstädes i varje levande väsen. Likaså vet vi att dessa poler befinner sig i ett evigt skiftande förhållande till varandra i väsendet. Detta skiftande förhållande bestämmer väsendets framträdande antingen som speciellt hankönsväsen eller som speciellt honkönsväsen. Och i detta sitt enpoliga tillstånd befinner sig väsendet i det speciella livsupplevelse- och manifestationstillstånd som vi kallar djurriket. Det är alltså i detta rikes kulmination som väsendena upplever domedagen eller kontrasten till paradiset.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.