Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

De två ordinära polernas betydelse i det levande väsendet  2494. Då den ena polen i väsendet representerar mörkret, okunnigheten, primitiviteten eller det onda, medan den andra polen i väsendet representerar ljuset, intellektualiteten och kärleken, är det här lätt att förstå, att där mörkrets pol är i maximal utveckling i förhållande till ljusets pol, medan denna är i minimal utveckling i väsendet, där måste det onda eller mörkret ha övertaget. Och där mörkret har övertaget där råder ondskan: krig, mord, dråp med ty åtföljande öde som är olyckligt för väsendet, även om detta väsen i vissa situationer i första omgången segrar över en fiende. I verkligheten har det i sådana situationer, kosmiskt sett, lidit nederlag, vars följder alltså blir dess kommande öde.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.