Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad den enpoliga polkonstellationen betyder i mannen och kvinnan  2495. Vad beträffar de två polerna i väsendet så utgör, som förut nämnt, den maskulina polen organet för utvecklandet av allt det onda i mannen, medan denna pol i kvinnan utgör det rakt motsatta. Där utgör den ljusets pol eller organet för allt sådant tanke- och själsliv som i verkligheten ligger helt utanför väsendets äktenskapliga struktur. I mannen är det således den feminina polen som utgör den totala motsatsen. Där är denna pol alltså ljusets pol eller organet för utvecklandet av allt det goda, intellektualitet, kärlek och för övrigt varje intressesfär som inte alls har något med väsendets äktenskapliga struktur eller sexuella fortplantningsdrift att göra.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.