Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ett begynnande högre medvetandetillstånd i den jordiska människan  2497. Här står vi alltså inför djuret i absolut renodlad form. Det skiljer sig från den jordiska människan genom att blott vara ett djur. Och det är här ifrån detta stadium som vi kan börja iaktta tillblivelsen av det väsentillstånd som vi kallar "människans skapelse". Betraktar vi den nuvarande jordiska människan, kan vi se att hon i sitt framträdande skiljer sig från det här nämnda djuriska stadiet genom att hon har en begåvning, en intressesfär och en upplevelseförmåga som är absolut utesluten på djurets stadium. Detta horisontområde, som den jordiska människan sålunda har framför djuret, är ett begynnande högre medvetandetillstånd. Det är baserat på egenskaper som hör till detta begynnande högre medvetandetillstånd eller psyke. Det är detta medvetandetillstånd eller psyke som så småningom skall bli till människomedvetande i renodlad form. Denna form av medvetande åter är detsamma som "kosmiskt medvetande". Det är detta medvetande som bildar fundamentet för den fullkomliga människans levnadsart, den människa som är "skapad till Guds avbild, till att vara honom lik".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.