Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad som sker när man odlar det djuriska, och vad som sker när man odlar det mänskliga i sitt handlande  2500. Vi ser här, av vilken utomordentligt stor betydelse det är för den jordiska människan att hon kommer till klarhet om den ovannämnda situationen. Den visar nämligen i allra högsta grad, vad livet har för mening med henne själv. Här kan hon alltså se, ifall hon är tillräckligt mogen för detta, att hon av livet leds fram emot en högre och fullkomligare form av tillvaro än den djuriska, vilken - som hon också kan se - är degenererande. Det blir därför här till uppenbart faktum eller klar verklighet, att om väsendet odlar, stimulerar och omhuldar de djuriska tendenserna i sitt medvetande, så motarbetar och hämmar det på samma gång utvecklingen av det mänskliga i sitt medvetande. Och genom att hämma det mänskliga i sin utveckling går väsendet alltså emot livets mening eller den gudomliga vilja som arbetar för att omdana det till fullkomligheten och därmed till upplevelsen av den verkliga och orubbliga lycka och glädje som det är att vara till. Då denna upplevelse endast kan uppnås genom det totalt mänskliga i människan, blir alltså odlandet av det mänskliga i väsendet den absolut enda helt logiska levnadsarten. Att odla den djuriska levnadsarten leder alltså till motstånd med ty åtföljande besvärligheter i väsendets dagliga livsupplevelse. Dessa besvärligheter blir desto mer smärtfyllda och dödsbringande eller livsfarliga, ju mera väsendets levnadsart representerar den djuriska levnadsarten. Detta visas tydligt av den olyckliga situation som de jordiska människorna i så hög grad på sitt nuvarande utvecklingssteg upplever som olyckliga öden, d.v.s. ett liv i krig, kamp och förnedring, ett liv i svält, arbetslöshet, armod eller livshotande fattigdom, ett liv i den härav förorsakade depressionen och livsledan, som i sin tur leder till självmord.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.