Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ofödda själar med avseende på väsendenas kosmiska struktur  2506. Det är inte så egendomligt att många människor, i synnerhet de som ännu inte har någon förnimmelse av den nya sympatiförmågan, blir förvirrade och inte kan fatta denna nya förmåga som något normalt. Det finns ju ännu ingen vetenskap i världen som på ett intellektuellt sätt har gått i god för den. Människorna kan bli doktorer och professorer i den rent materialistiska vetenskapen, men om de inte äger eller har upplevt denna över han- och honkön höjda nya sympatin eller verkliga människokärleken, är de ofödda själar när det gäller verkligt kosmiskt vetande om deras eget livs område, deras odödlighet och den verkliga kosmiska världsmoralen. Ja, i sämsta fall kan de inte alls uppfatta någon psykisk eller andlig analys som verklighet. De tror att sådana analyser är fantasi, övertro och overklighet. Och då dessa väsen på grund av sitt materialistiska vetande utgör auktoriteter för många människor, är de alltså genom sin gudlösa kunskap med om att hämma eller hålla tillbaka många människor i deras vidare utveckling, i den mån dessa har vant sig att tro på den materialistiska vetenskapen som absolut allena saliggörande.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.