Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Polkonstellationen och dess verkningar i den ofärdiga jordiska människans levnadssätt  2532. Det är detta poltillstånd eller livets allra högsta organiska livsreglerande struktur som har fört väsendet från växtriket fram till djurriket och som nu börjat föra den jordiska människan ut ur djurriket och in i människoriket. Det är därför som vi ser att den vanliga oinvigda jordiska människan är sammansatt av två former av mentalitet, nämligen den alltjämt mer eller mindre dominerande djuriska och den begynnande mänskliga. Då dessa två former av mentalitet är varandras diametrala motsatser, kommer de att kollidera inom det mänskliga psyket. Reaktionerna härav är vrede, bitterhet och strid i en eller annan form. Samvetskval är också en reaktion av dessa konträra medvetandeutslag. Detta väsens manifestationer blir sålunda en blandning av djuriskt och mänskligt medvetande och ett beteende i enlighet därmed. Vi vet att väsendet i den totala enpoligheten - alltså när dess ena pol är latent och den andra polen därför befordrar dess medvetande - i sin manifestation är ett renodlat djur. Väsendet är alltså ett totalt "hankönsväsen", om det är den maskulina polen som befordrar dess medvetande och handlande, och ett "honkönsväsen", om det är den feminina polen som är bärare av medvetandet och handlandet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.