Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad som gör den andliga vetenskapen till livsvillkor för människorna  2534. Hur ser nu människorna själva på detta sitt kosmiska tillstånd som ett mellanting mellan djur och människa? Genom religionerna har de lärt sig att man skall vara god och kärleksfull. Det leder till ljus och lycka, medan det onda leder till mörker och olycka. Inom den kyrkligt kristna världsreligionen betraktas det kristna eller kärleksfulla levnadssättet som blott och bart beroende av en viljeakt. Att iakttagandet av detta levnadssätt enbart är en utvecklingsfråga har man inte precis någon uppfattning eller kunskap om. Därför har man i den kyrkliga förkunnelsen uttryckligen hotat med Guds vrede och straff, ja till och med "evig förtappelse", lidande i ett evigt helvete, om man inte lever på kristet vis. Det är denna för intelligenta väsen helt oacceptabla uppfattning som gör att kristendomen avfolkas. Och bristfälliga förklaringar av de nedärvda dogmerna inom andra religioner förorsakar även hos dem en begynnande avfolkning. Och det är denna mer eller mindre påtagliga avfolkning av religionerna över hela världen som för nutiden och framtiden gör den andliga vetenskapen lika nödvändig som den materiella vetenskapen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.