Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad som krävs för att den andliga vetenskapen skall kunna upplevas som faktum och varför den stundom ignoreras och betraktas som fantasi, spekulation eller dikt  2535. Mellan dessa två vetenskaper råder den skillnaden, att medan den materiella vetenskapen kan förstås och accepteras med intelligensen och därigenom bli till realistisk verklighet, så kan den andliga vetenskapen absolut inte accepteras med enbart intelligensen, även om denna egenskap hos medvetandet utgör en stor bidragande faktor. Här krävs först och främst en mycket högt utvecklad humanitets- och kärleksförmåga och sedan även den för kosmiskt förnimmande oumbärliga intuitionsförmågan. Har man den högre utvecklade kärleksförmågan och därav följande motsvarande intuition, kan man för sitt eget vidkommande uppleva tingen som absoluta fakta, även om man inte är i stånd att förklara dem och göra dem till fakta för andra, såsom ju fallet är med den materialistiska vetenskapen. Upplevelsen av den andliga vetenskapen som verklighet är därför i stor utsträckning automatfunktion. Den är en andlig eller psykisk gåva, vilken som en mental kraft strålar in i väsendets medvetande, medan den materialistiska vetenskapen däremot bara är ett resultat av viljebetingad forskning, experimentering och iakttagelse. Man förstår därför, varför mycket framstående vetenskapsmän, som är kapaciteter i materiellt forskande och vetande, stundom ignorerar den andliga vetenskapen såsom varande fantasi, spekulation och dikt.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.