Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Uppfattningen om äktenskapet som en för väsendet evigt fortsättande tradition och följderna av denna felaktiga uppfattning  2538. Det är inte så märkvärdigt att här uppstår förvirring, eftersom äktenskapet har varit en religiös tradition och det absolut bärande fundamentet för bevarandet av hela mänsklighetens liv och uppträdande. Religionen bjöd att mannen skulle överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och att hustrun skulle hålla sig till sin man. Det hette vidare att en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud. Och mannen och kvinnan gav vid vigseln i kyrkan varandra högtidligt löfte om evig trohet. Så har det varit i generation efter generation sedan urminnes tid. Även om äktenskapet inte alltid ingåtts enligt kristna ritualer och föreskrifter, så har det dock även under andra religiösa former varit en helig tradition. Äktenskapet har alltså i stor utsträckning uppfattats som en absolut helig tradition, ett för väsendenas fysiska tillvaro för evigt gällande normalt tillstånd. Att det härvidlag skulle kunna bli en ändring, har man alls inte tänkt på. Och där denna ändring börjar göra sig gällande i somliga människor och således får dem att avvika från flocken, ser man på denna avvikelse med antipati och betraktar den i värsta fall som en förbrytelse, vilken till och med har kunnat betyda fängelse och dödsstraff.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.