Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Livets kretslopp kan inte stannas genom fängslande eller dödsstraff  2539. Men livets kretslopp kan inte hejdas, varken genom fängslande eller dödsstraff. Den eviga förvandlingsprocess, genom vilken Gudomen upprätthåller livsupplevelseförmågans eviga förnyelse för absolut alla levande väsen, har orubbligt sin gång. Och det är bättre att studera detta livets kretslopp och därigenom tillägna sig mysteriets lösning och visdom, än det är att dräpa väsendet och därvid bibehålla sin okunnighet och samtidigt utöka sitt ödes mörker.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.