Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Väsendenas intelligensutveckling och materialismen  2565. Vi har sett, hur den tilltagande förändringen i väsendenas polkonstellation är den djupaste orsaken till de olyckliga äktenskapens zon. Likaså har denna förändring förorsakat en starkt tilltagande intelligensutveckling. Och det första resultatet av denna, människans begynnande övergång från "djur" till "människa" har blivit ett väsen med en intelligens som står skyhögt över djurtillståndet samt med ett därav följande intellektuellt medvetande. Denna relativt höga intelligens satte väsendena i stånd att utforska en mängd av den fysiska materiens hemligheter. Och avslöjandet av dessa hemligheter ökade i motsvarande grad deras materiella resurser. Men då hemligheterna i den fysiska materien inte avslöjade den djupaste orsaken till de rörelser och skapelser, de intelligensmässiga kombinationer som denna materia representerade, så kunde denna materieforskning inte ge sina utövare någon som helst kunskap om denna orsak. De nådde inte längre än till en ändlös kedja av helt livlösa orsaker och verkningar. Var de än forskade, blev resultatet därav bara döda orsaker och verkningar, men något levande upphov till den stora intelligensmässiga lagbundenhet som naturen utvisar fann de inte. Och den skulle de aldrig någonsin komma att finna, om inte utvecklingen ledde människorna fram till egenskaper som ligger ännu högre än intelligensen. Den tilltro som väsendena tidigare, alltifrån sin första början som naturmänniskor, hade till en gud eller försyn, hade de inte längre kvar. Föremålet för deras tro blev nu i stället den döda materien. De hade en absolut fast tro på att det överhuvud inte existerade något utöver den fysiska materien. Ja, många trodde rent av att det inte alls fanns något högre väsentillstånd än den jordiska människans.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.