Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

De tusenåriga moraltraditionerna har förlorat sin makt över människorna  2568. Detta ovannämnda medvetandetillstånd kan aldrig någonsin komma till kulmination utan att dräpa sig självt. Lidanden och dråp som man utsätter andra väsen för, får man förr eller senare själv uppleva. De blir ens öde. Av upplevelserna i ett olyckligt öde utvecklas den humana egenskapen hos väsendet. Och från detta olyckliga tillstånd växer väsendet fram till ett stadium, där det inte längre kan nännas att överhuvud taget göra något ont. Utvecklingen av denna humana egenskap befordras alltså helt automatiskt. Och som vi förut berört, är det den begynnande humana egenskapen som kommer väsendenas parnings- eller äktenskapstillstånd att degenerera för att slutligen göra väsendet olämpligt för äktenskap. Det är självklart att detta tillstånd till en början också är med om att skapa lidanden eller domedagstillstånd för väsendena i fråga. Vi kan här se den jordiska människan på ett utvecklingsstadium, där hon befinner sig i det ofärdiga tillstånd, i vilket hon som nämnt kulminerar i manifestation av mörkret. Vi ser här, vilken stor skillnad det redan har blivit mellan den begynnande människan och djuret. Vi ser att denna begynnande människa har djävulsmedvetande och är degenererande med avseende på parnings- och äktenskapstalangen samt att hon endast tror på en gudlös värld. Det är inte så märkvärdigt att de tusenåriga moraltraditionerna har förlorat sin makt över människorna. Hur skulle väl också en moral, som är avsedd för en helt annan mentalitet än den som den moderna människan av i dag äger, kunna vara inspirerande för henne? Är det inte just nödvändigt med en ny moraluppfattning, om människorna skall kunna befrias från de olyckliga och livsnedbrytande krigsdramer, besvikelser och alla de former av olyckliga ödesupplevelser som domedagsepoken rymmer: äktenskapstragedier, olyckliga barn till ansvarslösa föräldrar, olycklig kärlek, depression, livsleda, självmord o.s.v.?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.