Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Hur Gud förde växten fram till att bli djur samt djuret fram till att bli människa  2572. Det är Gudomen som i kraft av naturprocesserna har fört väsendet genom mineral-, växt- och djurriket och fram till dess nuvarande stadium på utvecklingsstegen. Växternas förvandling till djur och djurens förvandling till människor har inte alls skett genom någon teoretisk vägledning. Den har uteslutande kommit till stånd genom erfarenhetsupplevelse. Under årmiljoner påverkade naturen växterna. Denna påverkan i form av köld och hetta, solsken och nattmörker, fuktighet och torka, stormar och briser, har hos växtjagen skapat förmågan att "ana". Detta är den allra första början till skapandet av fysisk sinnesförnimmelse. Så småningom utvecklades genom naturens påverkan växtväsendets egenskaper vidare, så att detta väsen slutligen blev till ett djur. Naturens påverkan på djuret, detta väsens livsvillkor och parningstillstånd förde det än vidare och skapade den begynnande människan.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.