Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den begynnande människan får intelligens och kan börja komplettera sin utveckling och sitt vetande med hjälp av andras vetande och erfarenheter  2573. Från och med det ovannämnda stadiet kunde naturutvecklingen av väsendet kompletteras med teoretisk vägledning. Människan fick intelligens och kunde med hjälp därav hämta lärdom och vägledning ur sina erfarenheter. Men det betyder inte, att naturutvecklingen inte fortsatte med att vara det mest fundamentala eller effektiva i väsendets förvandling eller utveckling. Denna påverkan från naturens sida genom väsendets egna praktiska erfarenheter eller det vetande det härvid skaffar sig kan göra det mottagligt för andra väsens vetande på samma erfarenhetsområden. Det kan få sitt eget vetande kompletterat, förstärkt, fullkomnat och bekräftat genom dessa andra erfarenheter och kunskaper på samma områden.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.