Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Där en praktisk vägledning kan betyda något i väsendets utveckling  2575. Där en vägledning kan betyda något, det är i situationer då det uppstår problem som väsendets erfarenhetsmaterial har kunnat skapa men inte kunnat lösa. Här kan en vägledning ge väsendet svar som det kan ha bruk för. I sådana situationer blir den teoretiska vägledningen eller undervisningen ett mycket viktigt led i väsendets utveckling. Att den kristna världsreligionen inte har kunnat förändra människorna till verkligt kristna väsen, hos vilka nästakärleken är det primära, beror på att inte alla de människor som erbjudits denna religion har haft bruk för den. De hade ännu inte alls ställt sig de frågor som den gav svar på. Jesu bergspredikan väckte naturligtvis genklang i de väsen som på hans tid hade upplevt så pass mycket erfarenhetsmaterial att detta kunnat skapa en del av de frågor som Jesu förkunnelse utgjorde svar på. Dessa väsen blev hans lärjungar och anhängare. Och likaså hade många av de människor som senare genom tiderna blev kristna, hunnit få det erfarenhetsmaterial som kunde skapa frågor som Kristi förkunnelse kunde ge svar på. Men för att göra sig sådana frågor som Kristi lära var ett svar på måste man ha nått mycket långt i human utveckling. Man måste vara så långt kommen att man kunde börja förstå att allt krig och all fientlighet mot ens nästa är av ondo och att man därför bör eftersträva en kärlek till sin nästa eller alla levande väsen. För väsen som började känna det omöjligt att vålla andra väsen förtret var ju Jesu förkunnelse om nästakärlek ett strålande försvar och mycket inspirerande för just deras livsinställning. Den var ju stimulerande för allt som verkade för krigets avskaffande och därmed för skapande av fred.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.