Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den ofärdiga människans två sympatiska anlag  2586. Vi är nu på det klara med att en helt annan sympati eller ett helt annat sympatiskt anlag än det parningsmässiga eller äktenskapliga utvecklas i den jordiska människans psyke. Och vi har sett att denna nya sympati, i samma mån som den utvecklas och gör sig gällande, blir en allt hårdare konkurrent till parnings- eller äktenskapssympatin. Under det att väsendet innan denna nya utveckling kom till stånd endast kunde känna sympati i kraft av sin förälskelseförmåga och för föremålen för denna förälskelse, är den nya sympatin absolut inte beroende av en förälskelseförmåga. Den är i sig själv, när den är fullt utvecklad, detsamma som verkligt fundamental kärlek. Tack vare detta sitt fullt utvecklade stadium kan dess innehavare inte nännas att vålla andra väsen förtret. Situationer, där människorna kan nännas att vålla andra förtret, visar att dessa människors verkliga kärleksförmåga ännu inte utvecklats. Utanför det område, där en människa inte nänns ställa till förtret för sin nästa, är hon i motsvarande grad ett ofärdigt väsen. Här dikteras väsendets levnadsart eller förhållande till sin omgivning ännu av dess enpoliga tillstånd, vilket vill säga av egoismen eller själviskheten. Den ofärdiga jordiska människan är alltså ett väsen, vars psyke är uppspaltat i två mentala tillstånd. I sitt ena tillstånd är hon egoistisk eller självisk och handlar enligt principen "envar är sig själv närmast". Detta tillstånd är hennes ursprungliga, från djurets självbevarelsedrift nedärvda tendens. Det andra tillståndet är en genom hennes hittills upplevda lidandetillstånd skapad begynnande nästakärlek. Denna sympatiform skiljer sig från parningssympatin eller det förstnämnda mentala tillståndet i människan genom att mer och mer befordra principen "envar är sin nästa närmast" eller principen "hellre giva än taga".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.