Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kristuskärleken  2587. Vi ser här att det var denna sympati som Kristus var fylld av och som var grunden för hans bergspredikan, ja för hela hans mission. Hur fullkomligt utvecklad denna sympati var hos Kristus uppenbarades på korset, där han bad för sina bödlar: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Här ser vi modellen för Guds omskapande av människan till sin avbild, till en människa som absolut inte nänns att vålla andra väsen förtret utan som hellre själv vill lida än se andra väsen lida, även om dessa andra väsen är med om att pina henne själv till döds. Det är denna kristuskärlek, kärleken till allt och alla, som vi kallar "nästakärlek".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.