Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Nästakärleken får djävulsmedvetandet att degenerera  2589. Även om den nya sympatiförmågan, som skall bli den totala nästakärleken, hos det stora flertalet människor ännu i blott ringa grad gör sig gällande, ja på ett visst område till och med alls inget inflytande har i jämförelse med den allt överstrålande makt som den en gång skall utgöra, så finns den där dock så pass mycket att den kan påvisas hos jordens alla normala människor. Denna sympatiska förmåga skall alltså utvecklas, så att människorna inte längre nänns begå de handlingar som genom de av intelligensen utvecklade, överdimensionerat djuriska tillstånden gör hennes mentalitet till "djävulsmedvetande". Och hur skulle människorna kunna komma att känna leda och vämjelse vid sitt liv i ett djävulsmedvetande, om de inte just genom att utveckla detta medvetande fick uppleva verkningarna därav i sitt dagliga liv? Och hur skulle man väl kunna få en beständig tillvaro i ljuset och lyckan, om man gör sig själv till redskap för skapande av olycka, lidande och nöd för andra människor? En värld av sådana väsen kan ju omöjligt bli något annat än "helvete" eller "ragnarök". Hur skulle en permanent ljusets värld kunna uppstå i renodlad form med en befolkning av sådana väsen? Djävulsmedvetandets tillstånd utlöser alltså en levnadsart, till följd av vilken väsendena kommer att få uppleva det lidande eller det onda öde som de påför andra väsen. Livet i ett sådant öde måste till slut få väsendena att känna avsky för denna tillvaro. Men denna avsky är inte bara en yttre intelligensmässig företeelse. Detta öde befordrar även en utveckling av känsloförmågan. Genom denna får väsendena förmåga att psykiskt uppleva eller förnimma andra väsens lidande. Det är en sammansmältning av dessa två egenskapers funktioner som skapar den humana förmågan eller nästakärleksförmågan. Denna egenskaps begynnande utveckling får djävulsmedvetandet att degenerera.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.