Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Äktenskap som bara är repetitionsäktenskap  2599. Det stora flertalet av jordens människor står ännu oförstående inför utvecklingen av denna allkärlekens egenskap. Så länge denna egenskap ännu bara skapar en längtan hos väsendena efter att sluta vänskapsförbindelser och dessa väsen vid sidan av denna sin utveckling alltjämt i någon mån har kvar sin parnings- eller äktenskapstalang, gifter sig och i äktenskapet sätter barn till världen, lägger man inte märke till deras speciella natur. Att det just är dessa väsen som mer eller mindre är hemmahörande i de äktenskapliga skilsmässosfärerna eller de olyckliga äktenskapens zon, detta är något som flocken eller de ordinära parningsväsendena inte genast reagerar för. Väsendena liknar ju i sitt framträdande ännu i hög grad flockens eller det stora flertalets väsen. Men deras äktenskap är i verkligheten endast baserade på den korta uppflammande förälskelse som är vanlig just hos väsen, vilkas äktenskapliga talang har levts ut i tidigare liv. Det är med äktenskapstalangen som med andra talanger som levts ut i de närmast föregående jordeliven, att de liksom åter får ett uppflammande i det nuvarande livet. För varje nytt liv som en sådan repetition kommer tillbaka, blir den av allt kortare varaktighet för att till slut helt utgå ur väsendets livsupplevelse. Tidpunkten för denna repetition är även beroende på hur många jordeliv som gått sedan talangen i själva verket blev utlevd. Om jordmänniskans äktenskapstalang så att säga blir utlevd i hennes innevarande inkarnation, så kan denna talang till och med med stor styrka göra sig gällande i väsendets nästa jordeliv, från könsmognadens inträdande och fram till trettioårsåldern. Om talangen i fråga har blivit utlevd i ett tidigare liv än det innevarande, så kommer repetitionen i väsendets innevarande liv att bli av ännu kortare varaktighet. Och blev den utlevd i ett ännu tidigare liv, så blir repetitionen ännu kortvarigare för att till sist helt upphöra. För varje livs äktenskapliga repetition som väsendet sålunda upplever, försvagas talangen mer och mer, i och med att förälskelseförmågan alltmer degenererar. Det är denna äktenskapsrepetition som ligger till grund för den period inom äktenskapet som vi betecknar som "smekmånadstiden".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.