Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Huvudorsaken till de sexuella urspåringarna  2614. Djuren och de ännu mycket ofärdiga människorna ser inte med välvilja på väsen som avviker från sin flock eller från de av denna uppställda auktoriserade levnadsreglerna. Djuren dräper allt som oftast de abnorma väsendena inom sin art eller ras. Och även om människorna efter hand börjar förstå de många från massan avvikande, begynnande dubbelpoliga väsendenas situation, så förekommer det alltjämt mycken förföljelse, mycket förtal och missförstånd från massans sida gentemot dessa väsen. Ja, ännu blir i vissa länder sådana väsen bestraffade, när de beter sig på det för dem naturliga sättet och visar lika stor sympati för sitt eget kön som för sitt motsatta kön. I äldre tider medförde sådana missförstånd från massans sida gentemot dessa väsen straff och avrättningar, spott och spe, om de avslöjade och manifesterade vad som för dem var helt normalt och naturligt. Detta har gjort, att väsen som parningsmässigt börjat avvika från massan har måst hålla denna sin i själva verket alldeles normala men från massans natur avvikande natur helt undertryckt. Den sexuella driften hos dessa väsen var minst lika stark som hos de så kallade "normala" väsendena, alltså den stora massans väsen, men de hade en annan inställning än dessa, varför de - även om denna inställning absolut inte var omoralisk - blev förföljda och straffade, till och med genom avrättning, blev skandaliserade och utsatta för spott och spe, ja, på detta område även förtalade av sina närmaste förtrogna. Hur skulle dessa väsen under sådana förhållanden kunna få en fortsatt normal utveckling av det dubbelpoliga tillståndet? Vart och ett av dessa dubbelpoliga väsen måste ju befara det värsta. Här är inte alls tal om väsen som i kosmisk mening är urspårade eller beter sig perverst, blott om väsen som utgör den naturliga övergången från däggdjur till människa. Det är massans oförståelse och den därav uppkomna antipatin, bestraffnings- och avrättningstendensen som skapar liksom en total uppdämning av en i själva verket helt normal utveckling hos människan. Denna uppdämning har satt sina förskräckliga spår på ifrågavarande område av människans psyke i form av sexuella urspåringar. Hur skulle det ha kunnat bli annorlunda? För en människa, som fötts till världen mera dubbelpolig än enpolig och som därför befann sig i det därigenom framkallade sexuella tillståndet, var tillvaron rent av livsfarlig. För att väcka massans eller de starkt enpoliga väsendenas antipati och ge upphov till förföljelse och förtal var det mer än tillräckligt att hon visade samma sympati eller kärlek för väsen av sitt eget kön som hon hade för väsen av sitt motsatta kön, även om hennes kärlek inte alls var någon parnings- eller förälskelsesympati och inte på något vis var identisk med den förälskelse som binder de två könen samman.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.