Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför polanalysen återgivits här  2621. Det är förståeligt att människor som för ögonblicket är mitt inne i en stark förälskelseperiod eller befinner sig i äktenskapets gyllene smekmånadstid inte ser med särskilt stor sympati eller stort intresse på föreliggande analyser av den absoluta och verkliga kärleken, eftersom ju det ljus de lever i överglänser allt vad deras sinnen för ögonblicket kan producera av vällust och livsnjutning. Men dessa analyser är absolut inte heller tillkomna för dessa väsen. De bör endast låta dem ligga. Det finns verkligen ingen anledning till oro för personer, för vilka äktenskapet ännu i hög grad är heligt och för vilka, hela livet är som en smekmånad. Ännu långt fram i tiden, så länge väsendena organiskt är så inställda att äktenskapet är ett livsvillkor och en bärare av deras livs ljus, kommer det att finnas möjligheter att ingå äktenskap. Så de förälskade eller äktenskapshungrande väsendena behöver absolut inte känna någon oro eller hysa någon antipati mot äktenskapets degeneration och upplösning eller mot människor som i högre eller lägre grad lämnat äktenskapets zon och hos vilka mer eller mindre rena eller orena symtom på den verkliga allkärleken visar sig. Men då det nu finns en relativt stor procent människor som är villrådiga i fråga om sina egna äktenskapliga, könsliga eller sexuella problem, ser vi oss nödsakade att lägga fram dessa analyser så här öppet. I annat fall skulle vi svika vår mission och utlämna dessa människor åt en mental villfarelse, som absolut måste sluta i en mängd urspåringar. Och det är för dessa människor som analyserna kommit till och inte för dem som alltjämt befinner sig i lyckliga äktenskap. Det har blivit vår uppgift att bestyrka Kristi kosmiska uttalanden och att rättfärdiggöra hans mission och därmed vara med om att frigöra hans kärleksfulla och gudomliga uttalanden från all den övertro och allt det missförstånd som i dag praktiseras i hans namn.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.