Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den högsta elden är de andliga världarnas näringsprocess  2628. Då väsendena här i den ovannämnda gudomliga sfären enbart kan manifestera kärlek och absolut inte något slag av disharmoni, antipati eller så kallad "ondska" - dylikt kan omöjligt förekomma i kärlekens hemortssfärer eller de renodlat andliga världarna - så är varje möte med ett medväsen liksom ett möte med en älskad, ett möte med föremålet för ens kärlek. Att träda in i denna allt överglänsande ömsesidiga kärleksmanifestation med ett medväsen är kulminationsupplevelsen av den högsta elden. Det är de högsta världarnas manifestation av principen "sexualism". De högsta världarnas sexualism eller upplevelse av den högsta elden äger således här inte rum som sparsamma eller mycket begränsade, av förälskelse och parningsakter utlösta ljus- eller salighetsglimtar i en kall och mörk värld, som är fylld av lidande och där atmosfären stundom förgiftar dessa ljus- eller salighetsglimtar, så att de blir dödsbringande eller skapar ragnarök eller helvete, där de som strålar från Gudomens eller de högsta världarnas ljusflöde skulle skina, lysa och värma för den jordiska människan eller för alla de väsen som ännu måste vandra i livets nattsvarta mörkersfärer. De högsta världarnas sexualism eller upplevelse av den högsta elden är sålunda inte någon glimtvis eller akut upplevelse av en på konstgjord väg upprätthållen sympati, såsom när det gäller väsendet i dess enpoliga tillstånd i de fysiska sfärerna. Den utgör i stället en permanent upplevelse av den verkliga och absoluta kärleksmanifestation, vars permanenta tillstånd befordras eller upprätthålls genom den förnyelse eller livgivande kraft som alltid oundvikligen uppstår när två verkliga kärleksväsen möts och kommer i kontakt med varandra. Denna kontakt är inte en parningsakt eller en fortplantningsprocess som hos djuren eller de ofärdiga människorna, där den ju är ett viktigt led i skapandet av reinkarnationsmöjligheter. Den högsta eldens primära väsen är ju inte fysiska väsen. De har för länge sedan blivit fullkomliga och är därför färdiga med reinkarnationen eller återfödelsen. Därför är deras hemort de högsta andliga världarna. Den högsta elden eller utlösningen av den sexuella principen blir i stället att betrakta som de andliga världarnas näringsprincip. De andliga världarnas föda består varken av växters eller djurs organismer, varken av vegetabiliska eller animaliska produkter. De andliga väsendena är renodlat psykiska väsen och skall ha psykisk eller andlig näring. De andliga väsendenas allmänna tillstånd eller status utgörs av de medvetandetillstånd vi kallar livslust, glädje och salighet. Sådana tillstånd i renodlad form kan uteslutande få sin näring genom väsendenas ömsesidiga kärleksmanifestationer och deras därav skapade osjälviska skänkande av sitt liv åt varandra.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.