Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

I de högsta världarna är det den största njutning för väsendena att få möta varandra och skapa gemensam livslust, glädje och salighet  2629. I de högsta världarna eller den högsta eldens primära zon existerar inte hos väsendena någon som helst känsla av ägorätt över andra väsen. Här finns alls inte något krav på eller begär efter att ett medväsen skall bete sig på det ena eller andra sättet. Här är alla fullkomliga och passar helt och hållet in i varandras sinne och levnadsart. Här kan ingen såra eller förnärma någon annan. Några djuriska medvetandevibrationer kan omöjligt förekomma här. Det är den största njutning för väsendena att här möta varandra, visa ömhet mot varandra och ge varandra livsförnyelse eller näring för sin livslust, glädje och salighet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.