Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

De helt dubbelpoliga andliga väsendenas permanenta upplevelse av den högsta elden och den därav skapade upplevelsen av välbefinnande och salighet  2635. Denna lycka är inte heller betydelselös för omgivningen. Den kan till en viss grad försköna den dagliga livsupplevelsen för väsen helt utanför de av den högsta elden överstrålade enpoliga väsendenas egen ras eller art. Akten är i sig själv ingenting mindre än ett sympatirus, i vilket väsendena är fyllda av ett begär att ställa sig in hos och göra sig mycket behagliga för varandra. Här ser vi således inom ett litet område en mycket liten glimt av det dubbelpoliga salighetstillstånd som vi fann vara permanent och allmängiltigt i de högsta världarna. I dessa högsta världar är det emellertid inte ett sparsamt eller på konstgjord väg upprätthållet sympatitillstånd som binder eller parar ihop väsendena i mycket ofria samliv eller äktenskap. Där råder en verklig permanent sympati mellan väsendena, vilken på grund av deras dubbelpolighet utlöses vid varje möte mellan dessa andliga väsens tankeutstrålningar. Den kontakt som två sådana väsens tankeutstrålningar vid ett möte åstadkommer, skapar osvikligt fullkomlig salighet och välbefinnande. Alla väsen lever därför där i ett permanent lycko- eller salighetsrus i varandras sällskap. Detta lycko- eller ljustillstånd är intellektualiserat, eftersom det är buret av verklig kärlek, vilket just är detsamma som intellektualiserad känsla. Den skiljer sig alltså helt från förälskelsesympatin, vilken är totalt ointellektualiserad. Det är därför man säger om denna sistnämnda sympati - som man tror är detsamma som kärlek - att "kärleken är blind". Den verkliga kärleken är fullständigt buren och reglerad av intellektualitet, varför den aldrig kan komma i konflikt med den logik, i kraft av vilken världsalltet existerar och upprätthålls.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.