Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Organismen kan inte vara identisk med det jag eller det "något" som frambragt den  2640. Då alla skapade företeelser, alltså även väsendenas organismer, icke blott har en början utan även oundvikligen har en avslutning, blir dessa företeelser tids- och rumsdimensionella. De kan därför inte vara identiska med den struktur hos de levande väsendena, genom vilken organismerna och de genom organismerna ytterligare skapade tingen blivit till. Denna struktur, vilken vi lärt känna som det levande väsendets jag och övermedvetande, existerade innan de skapade tingen blev till. Den kan därför likaväl existera efter det att de skapade tingen är upplösta och inte mer existerar. Väsendet kan sålunda likasåväl skapa en ny organism, som det kunde skapa den organism som det i dag existerar i. Vi har alltså här sett att världsalltet uppenbarar två existerande fundamentala realiteter: dels en kosmisk struktur omkring ett evigt "något" i Gudomen samt en kosmisk struktur omkring ett evigt "något" eller jag i varje levande väsen, dels myriader av tids- och rumsdimensionella eller förgängliga, skapade ting, frambragta av detta "något" i form av Gudomen och detta "något" i form av de levande väsendena. Skapandet och upplevelsen av dessa frambragta ting är detsamma som livets upplevelse såväl för Gudomen som för de levande väsendena.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.