Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför de kosmiska analyserna kommit till  2644. Förutom dessa intellektualiserade instinktväsen, som ofta betraktar humanitet och en därav präglad religion eller livsuppfattning som högsta form av naivitet, finns det ett icke ringa antal väsen, hos vilka djävulsmedvetandet har degenererat och den intellektualiserade instinktförmågan likaledes mist sin kraft till förmån för utvecklingen av en ny mänsklig förmåga, nämligen den humana. Denna förmåga håller nu på att intellektualiseras, varigenom den blir till kärlek. Det stadium i spiralkretsloppet som de jordiska människorna i dag befinner sig på är alltså ett mellanstadium mellan deras intellektualiserade instinktförmåga, som skapar djävulsmedvetande i den ofärdiga människan, och den begynnande intellektualiserade humana förmågan, som vill avskaffa kriget och föra människorna fram till uppfyllelsen av sin gudomliga bestämmelse: människan som Guds avbild och like. Och det är just till stöd och vägledning i denna utveckling som föreliggande analyser har kommit till.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.