Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Varför världsalltets kosmiska struktur inte kan förnimmas med fysiska sinnen  2646. Intuitionen i förening med en intellektualiserad känsla, som är detsamma som verklig nästakärlek, utgör alltså den kosmiska förnimmelse- eller upplevelseförmågan, vilket återigen vill säga: en förmåga att uppfatta hela världsalltets kosmiska struktur bortom den tids- och rumsdimensionella delen av detta världsallt. Denna struktur består uteslutande av eviga principer, utlösta genom motsvarande eviga organ, som möjliggör skapandet och upprätthållandet av hela det fysiska eller skapade området av världsalltet, däri även inberäknat de levande väsendenas organismer, samt reglerandet och styrandet av alla manifestationer på det fysiska och på det andliga området. Då dessa bortom tid och rum existerande kosmiska realiteter inte utgör skapade företeelser utan är eviga, är de sålunda inte tids- och rumsdimensionella. De kan därför omöjligt förnimmas med hjälp av de vanliga fysiska sinnena på samma sätt som de tids- och rumsdimensionella detaljerna och företeelserna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.