Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E)  
  Punkt:  
(0-41) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det kosmiska fundamentet för en fullkomlig levnadsart 21. Att det kosmiska fundamentet för en fullkomlig levnadsart eller en allt besegrande kosmisk världsmoral är detta: att förstå kärnpunkten i livsmysteriets lösning, vilket vill säga att förstå att inget väsen kan vara annorlunda än just sådant det i varje given situation är. Varje väsen står vid varje tillfälle på höjden av sin utveckling och av vad det skapat av erfarenhet och vetande. Vetande som ligger ovanför dess mentala höjdpunkt kan det omöjligt uppfatta eller förstå. Att väsendet inte precis kan vara expert på ett sådant högre liggande område av vetande eller handlande är självklart. Men det är okunnighet på den punkten som bragt människorna in i villfarelsen att väsen som inte har förmåga att följa de av samhället uppsatta juridiska lagarna är "förbrytare" som måste "straffas". Men att straffa är detsamma som att hämnas.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.