Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E)  
  Punkt:  
(0-41) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den materialistiska vetenskapen kan inte komma med någon lösning på livsmysteriet 27. Att den materiella vetenskapen, hur beundransvärd den än är och hur många utomordentliga förmåner den än har skänkt mänskligheten, omöjligt kan ge människorna det verkliga, fullkomliga och totala svaret på själva livets gåta. Att någonting väger så eller så mycket, att det har den eller den volymen, den eller den färgen, att det är så varmt eller kallt, att det i materien framträder i den eller den graden av fast, flytande, gasformigt eller strålformigt tillstånd - detta ger endast upplysning om själva materien eller stoffet. Det lämnar endast upplysning om reaktioner som utlöses mellan de olika materierna eller ämnena. Det ger ingen som helst upplysning om själva "det levande" bakom materien. Detta "levande" bakom materien skall ständigt förbli en gåta för de gudlösa materialisterna. Detta "levande" kan omöjligt upplevas genom materialistiska facit. Det kan alltså omöjligt upplevas av väsen, vilkas andliga förmågor är helt begränsade till intelligensen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.