Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E)  
  Punkt:  
(0-41) 
 
Avancerad sökning
   

 

Väsen som tills vidare måste vara "analfabeter" när det gäller analysen av "det levande" 28. Att man med blotta intelligensen omöjligt kan tillägna sig något annat vetande än det rent materialistiska. Väsen på ett stadium, där de speciella sinnen inte är utvecklade, genom vilka man kan uppleva och utforska själva "det levandes" analyser på samma sätt som man med intelligensen kan uppleva och utforska materiens analyser, är nödsakade att vara analfabeter på det kosmiska eller icke tids- och rumsdimensionella fältet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.