Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E)  
  Punkt:  
(0-41) 
 
Avancerad sökning
   

 

Världsregeringens uppgift 37. Att det är världsregeringens uppgift att förvalta alla väsens genom födsel erhållna arv på så vis att det blir till glädje och välsignelse för varje människa, men inte till större fördel för den ena än för den andra. Inte på något annat sätt än genom den mänskliga begåvningen och arbets- eller skaparförmågan kan jordens rikedomar helt rättvist komma människorna till godo. Och denna förmåga äger varje normal människa. Denna förmåga blir dess innehavares betalningsmedel i stället för pengar. Varje frisk och normal människa måste med denna sin förmåga betala för den levnadsstandard hon önskar. Hur pass mycket arbete varje människa skall prestera, beror på hur många människor det vid tidpunkten ifråga existerar på jorden och hur stor eller omfattande genomsnittslevnadsstandard detta antal människor begär. Det samlade antalet arbetstimmar som behövs för att fylla detta behov skall delas upp på varje väsen av det samlade antalet människor på jorden. I betraktande av vilken väldig del av detta arbete som kan utföras av maskiner, kan det endast bli mycket få arbetstimmar på varje enskild människa. Kanske kan det bara bli två timmar om dagen eller två dagar i veckan under hennes år som vuxen, då dessa arbetstimmar skall presteras. Dessa arbetstimmar är så beräknade att de också täcker betalning för hennes barndom och utbildning, hennes ålderdom och eventuella sjukdoms- och invaliditetstillstånd. Sådana situationer kommer därför inte att kunna skapa några ekonomiska bekymmer. Hon har här samma tillgång som alla övriga till den ordinära, auktoriserade levnadsstandarden, vilken som nämnt är vida högre än den som i dag räknas som den högsta.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.