Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E)  
  Punkt:  
(0-41) 
 
Avancerad sökning
   

 

Gudomens jag, medvetande och organism innefattar absolut allt som existerar 9. Att vi omöjligt kan finna Gudomen genom att tids- och rumsdimensionellt söka efter det allra största makrokosmiska väsendet för att i detta levande väsen få se Gud. Då det absolut inte finns någon som helst makrokosmisk organism som inte befinner sig inuti en större organism, liksom det inte heller finns någon mikroorganism, i vilken det inte finns ännu mindre organismer, framgår det härav tydligt att överhuvud taget ingen av storlek begränsad organism kan utgöra hela Gudomens medvetande och skaparmakt. För ett sådant begränsat väsen finns det, som synes, större och mindre väsen, hur gigantisk dess storlek än må vara. Därför kan ett sådant väsen omöjligt vara Gudomen, eftersom Gudomens organism består av alla levande väsens organismer tillsammans, såväl makrokosmiska och mikrokosmiska som mellankosmiska. Gudomens jag, medvetande och organism består av absolut allting som överhuvud existerar.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.