Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Väsen som inte kan förstå de kosmiska analyserna  2660. De kosmiska analyserna är uttryck för en vetenskap, alltså en logisk sanning, vars existens och logik inte kan finnas och bekräftas som verklighet med de metoder och medel, genom vilka den materialistiska vetenskapens sanningar kan dokumenteras som absolut verklighet. Den materialistiska vetenskapen är en produkt av intelligens, medan den kosmiska vetenskapen är en produkt av intellektualiserad känsla och intuition. Alldeles som man måste äga en tillräckligt utvecklad intelligens för att kunna utforska den materialistiska vetenskapens analyser, så måste man ha en tillräckligt utvecklad intellektualiserad känsla, vilket är detsamma som den verkliga nästakärleken, samt den därigenom framkallade intuitionen för att kunna förstå kosmisk vetenskap. Ett väsen som inte har denna utvecklade nästakärlek och den därigenom framkallade intuitionen är helt avskuren från möjligheten att bedöma de kosmiska analysernas identitet med den verkliga, orubbliga sanningen, alldeles som en primitiv människa med mycket liten intelligens inte kan bedöma den moderna vetenskapens stora och underbara analyser av materiens eller ämnenas strukturer och reaktioner.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.