Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Kapitel 1    Världssituationen
23.    Det "goda" och det "onda"
24.    Världsbegreppen "Gud" och "Djävulen". "Himmel" och "helvete"
25.    Den nuvarande allmänna uppfattningen om tillvaron
26.    Mänsklighetens syn på det "onda" och det "goda" förändras
27.    Alla tiders uppfattningar om tillvaron som sanningar
28.    En fråga och ett svar angående sanningen. Det behagliga och obehagliga "goda". Ett moraliskt geni
29.    Den stora allmänna uppfattningen föråldrad
30.    Mänsklighetens rop efter vetande. Bevis för en världskulturs undergång
31.    Jordens moraliska misär som en fråga om orsak och verkan. En stimulerande grund för mottagligheten av en ny andlig upplysning. En ny och bättre tillvaro i jordsfären
32.    Nödvändigheten av en ny världsimpuls. En garanti för jordmänniskans befrielse från mörkret. De födslovåndor som föregår en ny världsepok

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.