Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Kapitel 3    Den nya världsimpulsen
50.    Den gudomliga skaparprincipens tillgänglighet för förnimmelse
51.    Den mörka utstrålningens underminering av den ljusa utstrålningen. Den ljusa utstrålningens omskapelse till "tankebilder". Skiftande religioner eller världsuppfattningar
52.    Kosmiska världsimpulser
53.    Jorden som föremål för en ny utlösning av skaparprincipens ljusa utstrålning
54.    Impulser avpassade för mikro- och makrokosmiska väsen. Några av de första begynnelsegrunderna för sanningssökaren
55.    Världsåterlösaren är inte allsmäktig
56.    Planet-, sol- och vintergatsväsen, samhällen och impulser
57.    Människoåterlösare
58.    Världs-, planet-, sol- och vintergatsåterlösare. "Den heliga anden"
59.    Övertro och tillbedjan av världsåterlösare. Utvecklingsdistansen mellan världsåterlösarna och de makrokosmiska återlösarna. Avgudadyrkan och hedendom som "sann gudsdyrkan på fosterstadiet". Övertro
60.    En verklig förnimmelse av Gudomen. Övertron försvinner, vilket möjliggör att den sanna gudsupplevelsen kan bli ett faktum
61.    Världsreligioner och folkreligioner. Katolicismen
62.    Reformatorer. Religiösa sekter. Andliga stater
63.    Symtomen på den nya världsimpulsen. Vetenskapen. Världsimpulsens födslovåndor
64.    Världsbilden manifesterad i sammanhängande tankebanor. Jordmänniskans "enda nödvändiga"
65.    En bestående fred på jorden

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.