Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Kapitel 4    Ett internationellt världsrike under skapande
69.    Sammanfattning av de föregående kapitlen
70.    Jordmänniskorna under djurrikets och människorikets livsbetingelser. Den mörka moralens hjältegestalter och kärnan i denna moral
71.    En underminering av den djuriska livsbetingelsen. Jordmänniskan och "makt är rätt"
72.    Statsmakten
73.    Jordmänniskornas tillvaro som en kamp om pengar
74.    Statsmakten och händelseutvecklingen
75.    Affärsvärlden som en förfinad kamp om värdena
76.    Affärsprincipens kosmiska natur. Överpris och underpris. Privatförmögenhet och exempel på dess verkningar. Huvudprincipen i den jordmänskliga självbevarelsedriften. Penningmakten och statsmakten
77.    Penningmaktens verkningar. Jordmänniskosamhället undergräver sig självt
78.    Förmögenhetsförvärv som livsbetingelse. Samhällsordningen kan inte läggas någon till last. Samhällsordningen och begreppet "allt är mycket gott". Jordmänniskorna i färd med att bränna sig
79.    En förening av rätten och makten såsom en väg till den stora freden
80.    Jordmänniskornas stamfäder. Djurriket som "paradisets trädgård"
81.    Den första glimten av ett rike som inte var av denna världen. Den första späda formen av "mänskligt" medvetande. "Syndafallet" och "utdrivningen ur paradisets trädgård"
82.    "Fiendskap mellan ormens säd och kvinnans säd". "Ormens huvud" skall bli "söndertrampad", men jordmänniskan får "sin häl stungen". Jordmänniskan som hemlös gudason
83.    "I sitt anletes svett" måste jordmänniskan "äta sitt bröd". "Kvinnan skall föda sina barn med smärta". "Förbannelsen"
84.    "Ätandet av kunskapens träd". "Den förbjudna frukten"
85.    "Utdrivningen ur paradiset" som uttryck för kärlek. "Den gudomlige Faderns röst"
86.    "Utdrivningen ur paradiset" som ett resultat av "fri vilja". "Förbannelsen" som identisk med undervisning. Smärtan som "skyddsredskap" och vägvisare till Gud och sanningen
87.    En zon där de djuriska manifestationerna inte var "syndafall"
88.    Den vaknande "nästakärleken"
89.    Världsreligionernas diskvalifikation som specialreligioner för hela världen. Jordmänsklighetens förenande i "en religion"
90.    Den "religion" som skall förena alla jordmänniskor till ett folk, till ett rike
91.    En absolut andlig kunskap som religiös grundval för alla jordmänniskor
92.    Kännetecken på den absoluta världsbilden. Natur- och kulturmänniskorna bringas till samma ståndpunkt i kravet på rättvisa och andlig kunskap
93.    Sammanväxandet av alla länder och folk till ett rike
94.    Alla själviska företeelser upplöses. Statsmakten och allkärleken. Lag- och rättsväsen under utveckling
95.    "Privatintressen" och "gemensamma intressen". "Penningmakten". "Det onda" och "det goda" i jordmänniskosamhället. Penningmaktens representanter. Välgörenhet. Statsmaktens representanter. "Blinda" politiker. Det fundamentala i världsutvecklingen
96.    Vägen till eliminering av det jordmänskliga lidandetillståndet. Maktens och rättens förenande. Osjälviskheten övertar värdena
97.    Nationerna liknas vid individer som utgör ett samhälle utan lag- och rättsväsen
98.    Frånvaron av en världsöverhet är grundorsaken till det jordmänskliga lidandetillståndet. Utvecklingen av en världsöverhet
99.    Staternas lag- och rättsväsen inkonsekvent och hämmande för framsteg i kultur och moral
100.    Nationernas "själviskhet" och "osjälviskhet". Krigen börjar uppfattas som brottsliga" . Nödvändigheten av en världsöverhet
101.    "Nationernas Förbund" som ett lag- och rättsväsen utan polis bland beväpnade "stenåldersindivider". Osjälviskhet som världsrikets grundval
102.    Statens övertagande av värdena. Avskaffandet av här och flotta. En världspolis
103.    En internationell administrationsmakt eller världsregering
104.    Världsdomstolen förändrar huvudprincipen i det nuvarande handelssystemet, som ar baserat på "överpris"
105.    Världsregeringen avskaffar mellanhandssystemet och "onaturliga yrken". Livsförnödenheterna blir billiga
106.    "Proletariatet", "under-" och "överklassen". Ett väsens verkliga storhet
107.    Jordmänniskosamhället som den enda rättmätiga förmögenhetsägaren och arbetsgivaren
108.    Den samlade världsproduktionen regleras. Tullväsendet blir ekonomisk polis
109.    Det rättmätiga syftet med maskinerna enligt den gudomliga världsplanen. Privatmaktens utnyttjande av maskinerna och bristen på existensmedel. Fackföreningsrörelser, politiska organisationer och föreningar
110.    Världen som en "förläning" till hela jordmänskligheten. Arbetsprestationen som enda betalningsmedel. Bruket av pengar i världen upphör
111.    Varje individ kommer på "rätt plats". "Normalarbetsdagar"
112.    "Arbetskvitteringskort". Världsstatens ekonomi garanteras en permanent jämvikt
113.    "Fattighjälp" och "understöd" överflödiga i världsstaten
114.    Livet i världsriket
115.    Äktenskapen frigörs från det ekonomiska trycket
116.    Huvudorsaken till barnamord, födande i lönndom och fosterfördrivningar avlägsnas
117.    Ett utdrag ur jordmänsklighetens kosmiska analys. Uppfyllandet av det stora kärleksbudet i form av tolv avgörande punkter
118.    Att vara för eller emot kärleksbudets tolv punkter
119.    Världsriket och den därmed förbundna lyckan blir till ett faktum

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.