Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Kapitel 7    Grundenergierna och tillvaroplanen
253.    Allt är energi. Varje upplevelse identisk med en gudomlig välsignelse
254.    Den samlade världsenergins framträdande i sju grundarter av vibration. "Ett evighetsplan". "Moderenergin". Grundenergierna kan symboliseras som "steg på en stege"
255.    "Instinktenergin" och "växtriket"
256.    "Tyngdenergin" och "djurriket"
257.    "Känsloenergin" och "människoriket"
258.    "Intelligensenergin" och "visdomsriket"
259.    Intuitionsenergin". "Kosmiskt medvetande". "Gudomens egen synpunkt". "Den gudomliga världen"
260.    "Den yttre världen" och "den inre världen". "Minnesenergin". "Mineral-" eller "salighetsriket"
261.    Grundenergierna, tillvaroplanen och solspektrums färger

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.