Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Företal
1.    Upplevelsen av livet
2.    Väsendena och ödet
3.    Behag och obehag
4.    Vår egen kunskap och ödet
5.    Kampen för tillvaron. Utveckling
6.    Det enda nödvändiga
7.    Livets Bog ett resultat av pliktkänsla
8.    Syftet med illustrationerna
9.    Symbolerna
10.    Livets Bog är inte "allena saliggörande". Okunnighetens symtom. Heliga böcker och väsen och livets bildgalleri
11.    Insikten om Livets Bogs sanna natur
12.    En partisk kärleksförmåga
13.    Att endast delvis vara i kontakt med sanningen
14.    Livets Bog och dess motståndare
15.    Livets Bogs mission. Livets direkta tal. Livets religion
16.    Sanningssökaren och den rätta källan. "Falska profeter"
17.    Den rätta källans särskilda kännetecken. Förmågan att uppleva livet som Gudomens korrespondens
18.    Livets Bog och läsaren
19.    Mitt förhållande till Livets Bog och kärnan i denna bok. Livets Bog som ett försvar för alla väsen. Den eviga sanningen i en ny inkarnation
20.    Upplysningar om mig själv. Jag genomgår en andlig process, får "kosmiskt medvetande"
21.    Min kosmiska förnimmelsehorisont
22.    Min obelästhet, primitiva skolundervisning och oberördhet av andliga sekter och trosriktningar - samt värdet därav. Det utlösande momentet för min mission och mitt framträdande. En jämförelse mellan andra väsen och mig själv

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.