Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 2    Skaparprincipens impulser
66.    Världsimpulser. Skaparprincipens tecken eller kännemärke i Livets Bog. En bild av jordmänsklighetens förhållande till skaparimpulserna
67.    Andra mänskligheter och den nya världsimpulsen
68.    Symbolen och de makrokosmiska impulserna. Skaparprincipen som betingelse för individens eviga förnimmelse av att finnas till

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.