Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 4    Intolerans
158.    Karakteristiken av analysen i kapitel 5
159.    Intoleransen som "tröskelns främsta väktare". Den intoleranta individen utgör en representant för djurriket. Illusion som orsak till intolerans. Den dikterande faktorn bakom individens vilja. Uppfattning, intelligens och känsla
160.    Orsaken till kombinationen av intelligens och känsla. De viljeförande krafterna kan inte förvandlas genom diktatur. Ett felande led i individens erfarenhetskedja. Gagnlöst att använda vrede, prygel osv. vid undervisning. Väsen vilkas bristande led i erfarenhetskedjan ännu utgörs av "prygel" och lidande. Något av vad väsendet måste vara införstått med, om det önskar uppnå en förklarad tillvaro
161.    Varje väsens egna direkta upplevelser som huvudfaktor i dess utveckling. Den av andra väsen mot en individ riktade teoretiska påverkan endast en bifaktor. Vad man bör överväga när man önskar påverka andra med sin kunskap
162.    Ens uppträdande i praktiska livet som huvudfaktor vid påverkan av nästan
163.    När ett annat väsen har en annan religiös uppfattning och idealism än den man själv sitter inne med. Varje form av intolerans som uttryck för allra högsta naivitet och ofullkomlighet samt en källa till död och skräck i stället för ljus och kärlek. Intoleransen och de skydd man satt upp för den offentliga säkerheten
164.    Ingen uppfattning kan vara en rättmätig motivering för intolerans
165.    Befrielsen från att känna intolerans är nödvändig för att man ska kunna närma sig de högre medvetandezonerna
166.    Intoleransens orsak och bekämpande. När man visar vrede mot ett väsen därför att det är intolerant
167.    En utpräglad tolerans och förståelse nödvändig för de väsen som önskar vara med om att föra världen fram mot ljusare tillstånd
168.    Intoleransen och de kosmiska grundenergierna tyngd, känsla och intelligens
169.    Tyngdenergin binds av kärleksenergin. Jordmänskligheten börjar möta kärlekszonens atmosfär
170.    Själva symbolförklaringen. Jordmänsklighetens intolerans som ett hinder för världsimpulserna. Jorden i en förödande jättebrand som hålls vid liv av varje enskild individs intolerans, hat och vrede. "Älska varandra" eller detta stora buds tolv punkter som eldsläckande vatten på denna brand. Den goda jordmånen. Den goda säden. Vägen till sanningen och livet. Ingången till en förklarad tillvaro, till samlivet med den eviga Gudomen

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.