Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 5    Vägen mot ljuset
245.    Jordmänniskan som "ett degenererande djur" och "en människa i vardande". Den jordiska tillvaron en väg mot ljuset
246.    Den kägelformade figuren och de lodräta fälten. Påpekanden om mineral-, växt- och djurrikena och till dessa hörande väsen
247.    Den religiösa principen, den stora födelsen, jordmänniskans utvecklingsstadier, den gudomliga suggestionen, vetenskapen, filosofin samt ett rike som inte är av denna världen, jordklotets position och tillvaroplanen
248.    Upplevelsen av den stora födelsen och jordmänniskorna och världsåterlösarna. Det riktiga människorikets tillkomst på jorden
249.    De lodräta figurerna och X l, X 2 och X 3
250.    Den kosmiska människans och jordmänniskans förnimmelse av det levande väsendets treeniga analys
251.    Symbolen som uttryck för världsalltets identitet som ett "alltomspännande levande väsen" och detta levande väsens treeniga analys; dess identitet som "Gudomen", "Fadern" och gudasönerna
252.    Avslutande påpekanden om inledningen och dess förhållande till sanningssökaren, om överlämnandet till läsaren av den nya världsimpulsens analyser i form av Livets Bog och om garantin för denna boks identitet som sanning. Den gudomlige Faderns röst

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.