Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 6    Den eviga gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
262.    Tillvaroplanen, de levande väsendena och deras förnimmelseförmåga uttryckta på symbolen
263.    Världsalltet som identiskt med näring för de levande väsendenas förnimmelseförmåga. Väsendenas kunskap beroende av grundenergierna
264.    Grundenergierna som betingelse för förnimmelse. Varje form av förnimmelse som identisk med upplevelsen av Gudomen - och denna upplevelse som utgörande grundenergiernas högsta analys
265.    "Det gudomliga något" och grundenergierna uttryckta på symbolen. Gudomen i förhållande till grundenergierna liknad vid en sol, som evigt knyter de levande väsendena till livet

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.